Vega scene

Kim og Wenche - retten til å elske
Kim og Wenche

FORESTILLINGER 

VINDU MOT VÅR TID 1972.pngForfilm: Vindu mot vår tid

 

En kjærlighetshistorie, en hyllest og et nært portrett av paret Kim Friele og Wenche Lowzow, som mer enn noen andre i Norge er blitt et symbol på kamp for skeives rettigheter, og retten til å elske hvem vi vil. Filmen dreier rundt to hovedtema, Kim Frieles liv og samlivet og kjærligheten til Wenche, og Kim Friele som aktivist og hvordan samfunnet endret seg i hennes levetid. Gjennom Kim og Wenches liv og kjærlighet fortelles også historien om den norske LHBT-bevegelsen.

----

A love story, a tribute and a close portrait of the couple Kim Friele and Wenche Lowzow, who more than anyone else in Norway have become a symbol of the fight for queer rights, and the right to love whoever we want.The film revolves around two main themes, Kim Friele's life and cohabitation and love for Wenche, and Kim Friele as an activist and how society changed during her lifetime. Through Kim and Wenche's life and love, the story of the Norwegian LGBT movement is also told.

Originaltittel

Regi
Språk
Produksjonår

Skuespillere

Sjanger

Spilletid

Nasjonalitet Norge

Aldersgrense med begrunnelse