Vega scene

Vil du bli med i Vega Ung Film?

Kurateringsgruppen møtes på Vega Scene hver tirsdag kl. 17:30 - 19:30. Vi starter opp når restriksjonene letter.

Kuratorgruppa er kun for de mellom 16-25 år. Filmvisningene er åpne for alle over 16 år (ingen øvre aldersgrense). Hvis man ønsker å se filmene på VUF- programmet, må man melde seg inn i filmklubben Vega Ung Film. Det kan gjøres på nett eller i skranken i forkant av filmvisningene.

Dersom du vil være med å lage filmprogrammet, så sender du en epost til jakob@vegascene.no. Skriv et lite motivasjonsbrev om hvorfor du vil bli med. Tilbudet er gratis og har begrenset antall plasser. Påmelding er forpliktende.

Vi gleder oss til å lese brevet ditt!