Vega scene

Projektoratet - Podcast på Vega

På PROJEKTORATET diskuteres filmkritikk og kinokultur i foajeen på Vega Scene.

Gjennom våren vil «Projektoratet» - bestående av Morgenbladets Aksel Kielland, Montages' Lars Ole Kristiansen og gjester - snakke om aktuelle kinofilmer, i tillegg til å løfte frem spennende oppdagelser fra festivaler, gå inn i filmdebattene som er oppe i dagen, se på aktuelle utgivelser på fysiske formater og glimte til med konkurranser og annen moro. Samtalene tas opp og gis ut som podcast i etterkant.

Vårens første Projektoratet finner sted 29. april kl. 18:00 i foajeen på Vega Scene. Deretter følger disse datoene framover:

06. mai 18:00
13. mai 18:00
03. juni 18:00
17. juni 18:00

Vega Scene sin filmpodkast «Projektoratet» er støttet av Norsk kulturråd.

Kulturradet_Endorser_Svart_Nynorsk.jpg