Vega scene

Projektoratet #3

I den tredje episoden av Vega Scene sin nye podkast Projektoratet diskuterer vi Cinematekets Roma-serie, Thomas Vinterbergs ET GLASS TIL og den polariserende, to timer og førti minutter lange helvetesfilmen THE PAINTED BIRD.

Med podkasten «Projektoratet» etablerer Vega Scene et regelmessig arrangement der filmkritikk og diskusjoner om filmkultur står i fokus.

Gjennom høsten og vinteren vil «Projektoratet» snakke om film med utgangspunkt i hva som vises på kino (både på Vega og andre steder), og dessuten løfte frem spennende oppdagelser fra festivaler, debattskapende artikler om film og aktuelle utgivelser på fysiske formater. I tillegg vil panelet (bestående av Morgenbladets Aksel Kielland og Montages' Lars Ole Kristiansen) organisere konkurranser, og straks det blir mulig å avholde arrangementer i Vegas vestibyle, ønsker vi også å aktivisere publikum på andre måter.

God lytting!