Vega scene

Projektoratet #2

I den andre episoden av Vega Scene sin nye podkast tas Roy Anderssons OM DET UENDELIGE og den evigung enfant terrible Gaspar Noés LUX ÆTERNA i nærmere øyesyn. I tillegg rapporterer vi fra Bergen internasjonale filmfestival.

Med podkasten «Projektoratet» etablerer Vega Scene et regelmessig arrangement der filmkritikk og diskusjoner om filmkultur står i fokus.

Gjennom høsten og vinteren vil «Projektoratet» snakke om film med utgangspunkt i hva som vises på kino (både på Vega og andre steder), og dessuten løfte frem spennende oppdagelser fra festivaler, debattskapende artikler om film og aktuelle utgivelser på fysiske formater. I tillegg vil panelet (bestående av Morgenbladets Aksel Kielland og Montages' Lars Ole Kristiansen) organisere konkurranser, og straks det blir mulig å avholde arrangementer i Vegas vestibyle, ønsker vi også å aktivisere publikum på andre måter.

God lytting!