Vega scene

Håp

Kjøp billetter til filmen her.

Andre halvdel av filmåret 2019 utpreger seg i Norge. Med BARN, DISCO og HÅP stiller produksjon av kvalitetsfilm seg høyere enn på lenge. Film skal blant annet skape en plattform for dialoger som er vanskelige å ta uten litt drahjelp. Dette klarer disse 3 filmene utmerket med sine allsidige problemstillinger satt til ulike deler av samfunnet. Alle 3 filmene har også til felles at de har utmerket seg på prestisjefylte internasjonale festivaler, så vel som grepet kritikere og publikum her hjemme.

Under Blått Lerret på Vega Scene fortalte regissør og manusforfatter Maria Sødahl (LIMBO) om prosessen rundt denne filmen med flere selvbiografiske elementer. Når en regissør og manusforfatter som henne baserer et verk så tett opp mot sitt eget liv, blir det et sterkt og sannferdig innblikk i både livets råskap og skjønneste stunder. Tittelen kan virke selvmotsigende, men det er også et valg å beholde håpet, ta fatt i motet og gjøre det beste ut av tida man har igjen på jorda - uavhengig av hvilket utgangspunkt man har. HÅP understreker hvor mektig og essensiell kjærligheten kan være i tyngre tider med alvorlig sykdom.

Hovedkarakteren Anja får på Lille Julaften vite at hun har en uhelbredelig sykdom. Hun bestemmer seg deretter for å gjøre et oppgjør med det livet hun har levd til nå - spesielt den biten som angår samlivet med hennes ektefelle, Tomas. De har etablert seg en storfamilie satt sammen av dem, felles barn og stebarn. Anja føler seg dog alene med sorgen og redselen, og erkjenner nødvendigheten av Tomas sin fulle hjelp og støtte. I løpet av en juleuke kastes paret inn i et lynkurs i gjensidig tillit og felles kamp for å takle en uventet diagnose. Kan de i denne krisen lære å elske hverandre igjen etter et langt samliv?