Vega scene

Sannhet


FORESTILLINGER

Hva er ditt sanneste øyeblikk? Hvem eier sannheten? Hva er sannhet?

Disse tre spørsmålene stilte regissør Bente S. Andersen til personer med ulik alder og bakgrunn. Svarene hun fikk var svært forskjellige, samtidig som det var noen klare paralleller. Ord som gikk igjen var kjærlighet, natur og tilstedeværelse.

Vi som scenekunstnere har også jobbet rundt de samme spørsmålene i forestillingen «Sannhet».

thumbnail_Foto Gerd Hagen.jpg 

I tillegg har vi brukt Harold Pinters Nobeltale fra 2005 som bakteppe. I talen setter han søkelyset på kunst, sannhet og politikk;

«Det finnes ingen klare grenser mellom det virkelige og det uvirkelige. Heller ikke mellom sant og usant, noe er ikke nødvendigvis bare sant eller ikke sant, det kan være både sant - og usant. Jeg tror at disse påstandene fortsatt gir mening i dag og at de kan brukes i søken etter virkeligheten sett gjennom kunsten.» -HAROLD PINTER

I «Sannhet» ønsker vi å sette ned tempoet og skape et «pusterom», hvor musikk, dans, lys, fotografi og tekst tar publikum inn i en undrende «langsomhet», med stort rom for tanker, opplevelser og refleksjoner. Forestillingen er et direkte møte mellom scene og sal, mellom kunstnere og publikum, mellom suppe og samtale.

thumbnail_Foto Runa Saatervoll 2.jpg 

«Førr mæ finnes sannheten i samtaler, ansikt til ansikt, som forvridde Finnmarkstrær, synlige i karrig terreng. Verden e stor. Det er godt å ikke være her aleina.» - Fra forestillingen -

«Jeg synes det var en fantastisk opplevelse. Jeg ble engasjert. Jeg ble provosert. Jeg ble tankefull.»

-Sør Varanger Avis-

Medvirkende:

Regi/dramaturgi: Bente S. Andersen

Dramatisk tekst: Ingeborg Arvola

Komponist/musiker: Andreas Fliflet

Danser: Nikolay Shchetnev

Skuespiller: Turid Skoglund 

Lysdesigner: Jan Harald Jensen

Projeksjonsdesign: Magnus Holm Slettebø

Lydteknikk: Håkon Elias Pettersen

Koreografi: Solveig Leinan-Hermo/Stellaris DansTeater

Pinters tale, voice-over: Sverre Porsanger (norsk), Jan Egil Engnes (engelsk), Vlad Timonin (russisk)

Fotokunstner: Torgrim Halvari

Produksjon: Samovarteateret

-------------------------------------------

Om Samovarteateret

Samovarteateret er et profesjonelt scenekunstkompani etablert i Kirkenes i 1990. Vi har satt opp mer enn 56 profesjonelle scenekunstproduksjoner siden oppstarten, som har turnert Europa, Barentsregionen og Finnmark på kryss og tvers.

 

Samovarteateret har et sterkt samfunnsengasjement, og skaper forestillinger som setter fokus på, eller stiller spørsmål ved, samtiden. Vi tror at scenekunst kan kommunisere og berøre der politikk og ord ikke strekker til.

 

Vårt mål:

Samovarteateret har som mål å være ledende i Norge på å utvikle og presentere ny transnasjonal scenekunst fra grenseområder. Vi eksporterer teaterets produksjoner og kompetanse regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vår visjon:

Samovarteateret flyttet i 2012 inn i et helt nytt teaterbygg. Vi har som visjon å utvikle denne scenen til et kompetansesenter for internasjonal scenekunst i grenseregionen.

Kompaniet består i dag av fire scenekunstnere og én på administrasjon. Hvert år engasjerer vi mellom 15 og 25 ulike kunstnere til våre produksjoner og prosjekter, fra eksempelvis Norge, Russland, Finland, Sverige, Danmark, Litauen, Slovenia, Polen, Spania, Tyrkia, Azerbaijan, Armenia og Georgia.

Samovarteateret og vår regissør Bente S. Andersen har over tid utviklet en egen metode for å skape sine forestillinger, kalt «Samovarmetodikken». Der blir tekst, bevegelse, musikk, ulike kulturer og språk flettet sammen til en helhet. Andersen ble i 2014-2016 tildelt Statens arbeidsstipend for kunstnere, for å videreutvikle denne metodikken.