Vega scene

Kjetil Skøien & Julian Skar: Lost Rooms


FORESTILLINGER

Hva ville du tatt med deg hvis du ble tvunget til å flykte i morgen?

(Scroll down for english).

I tider med krig og sivil uro har millioner av mennesker blitt tvunget ut av hjemmene sine og måtte forlate alt de eier. Lost Rooms er en dokumentarteater-forestilling av regissør Kjetil Skøien og komponist Julian Skar, basert på fem syriske flyktningers beskrivelser av rommene i husene de forlot.

I en serie korte, intime monologer fremført av flyktningene og akkompagnert av et stemningsfullt og eklektisk lydlandskap, får vi høre beskrivelser av rom som nå kun eksisterer i minnene.

Lost Rooms ble vist i sin første versjon på Ultimafestivalen i 1995 med flykninger fra Balkankrigene. På bakgrunn av den nåværende situasjonen i Midtøsten, har Skøien og Skar tilnærmet seg dagens hendelser på en ny måte. Tekstene som leses av flyktningene beskriver hus, møbler, gjenstander, eiendeler og deres kjære som bodde der, i tillegg til de små skattene folk klarte å ta med seg for å starte et nytt liv. Historiene fungerer som en påminnelse til europeere som legger mye vekt på sine materielle goder at ingen ting kan tas for gitt.

Med: Hasan Kassas, Firas Imam, Baraa Kassas, Ahmad Alak & Anas Salameh

Konsept og regi: Kjetil Skøien
Musikk: Julian Skar

Omtale: Rob Young
Foto: Kjetil Skøyen

Produsert i samarbeid med Passage Nord Project og Vega Scene. Støttet av Kulturrådet.

 

English

What would you take with you, if you were forced out of your home tomorrow?

In times of civil unrest and war, millions of people have been forced from their homes, leaving their possessions behind. Lost Rooms is a documentary theatre performance by director Kjetil Skøien and composer Julian Skar, based around five Syrian refugees describing their memories of rooms in their abandoned homes.

In a series of short intimate monologues performed by the refugees and accompanied by an evocative and ecletic soundscape, we hear the descriptions of rooms that are now nothing more than memories.
 

Lost Rooms saw its first version at the Ultima festival in 1995, featuring refugees from the Balkan war. With the present situation in the Middle East, Skøien and Skar have created a completely new approach to respond to current events. The texts read out by refugees to Norway describe houses, furniture, objects, possessions and the loved ones who inhabited them, and the small treasures people managed to bring with them to start a new life. When Europeans place so much value on their material goods, these stories remind us that none of it can be taken for granted.  

 

With: Hasan Kassas, Firas Imam, Baraa Kassas, Ahmad Alak & Anas Salameh

Concept and director: Kjetil Skøien
Music: Julian Skar

The commission and production is supported by Kulturrådet

Produced by Passage Nord Project in collaboration with Vega Scene and Ultima .