Intellektuell Wrestling: Homo Solidaricus vs Homo Economicus

Lørdag 2. mars kl. 16.00 i SALONGEN

Gratis inngang

Ligger det dypt i mennesket å være en rasjonell aktør som setter egne, individuelle behov først, eller er det samarbeid og empati som kjennetegner menneskearten? Og hva slags samfunn kan vi bygge basert på det naturlige for mennesket? Eller er “det naturlige” et sidespor?

To lag, én satirisk seremonimester, iherdig argumentasjon og en publikumsavstemning på hvilket lag som har de beste og meste overbevisende poengene. Kanskje går du ut av salen med en annen overbevisning enn da du kom?

Panel:

Ingvar Skjerve, forfatter av boken Homo Solidaricus

Ebba Boye, Rethinking Economics

Resten av panelet publiseres fortløpende.

HRHW2018-01.png