Ytringsfrihet i kunsten: En armlengdes avstand eller statens forlengede arm?

Fredag 1. mars kl. 18.00 i SALONGEN

Gratis inngang

Hvor går grensene og hvordan vi kan sørge for at ytringsfrihet i kunsten forblir sterk, uavhengig av skiftende regjeringer og politiske klimaer?

Kulturen er en sentral arena for politisk kritikk og kunstnerisk ytringsfrihet er helt nødvendig for et fungerende demokrati. I land der staten yter en stor grad av støtte til kulturen må kulturpolitikere holde en armlengdes avstand til institusjoners og enkeltkunstneres utøvelse og ikke la personlige og politiske preferanser styre tildelinger til enkeltprosjekter.

Samtidig ser vi mange steder i verden at myndigheter, selv i demokratiske land, ønsker å styre kulturen ved å sensurere kunstnere som er kritisk til politikken som føres. Også i Norge opplever vi at ytringsfriheten i kunsten utfordres.

Festivalen setter opp en forestilling av Ways of Seeing av Pia Maria Roll og Marius von der Fehr. Det har vært mye debatt rundt stykket og i Oslo bystyre ble det framlagt forslag om å stoppe støtten til Black Box der stykket ble spilt.

Debatten om ytringsfrihet i kunsten er derfor høyst relevant. Her er det juridiske, politiske og etiske avveininger og spørsmålene om hvordan grensene kan trekkes opp.

Panel:

Pia Maria Roll (regissør av stykket Ways of Seeing)

Jon Wessel-Aas (advokat med lang erfaring i ytringsfrihets- og personvernspørsmål)

Flere deltakere bekreftes fortløpende

Moderator: Monica Boracco – Leder for dramatikerforbundet

HRHW2018-01.png