Alta-aksjonen: 40 år etter

Torsdag 28. februar kl. 20.00 i SALONGEN

Gratis inngang

2019 er det 40 år siden samiske aktivister sultestreiket foran Stortinget som del av Alta-aksjonen. ”La elva leve” var slagordet, men saken dreide seg om mye mer enn elva. Det handlet om anerkjennelse av samer som et folk med rettigheter, og saken banet vei for samisk oppvåkning og ble et vendepunkt for norsk samepolitikk. Fire tiår senere har vi fått på plass lover og institusjoner som skal beskytte samiske rettigheter. Samisk kunst og kultur ser ut til å være mer populær enn aldri før. Samtidig viser uenigheter om reintallsreduksjon, gruvedrift og vindmølleparker at striden om naturressursene fortsatt pågår.

Vi trekker linjene fra Alta-aksjonen og frem til i dag: Hva var målet til aktivistene i 1978-1981? Hva har skjedd siden da? Hvor står samekampen i dag?

Panel

Aili Keskitalo, Samtingspresident

Øyvind Ravna – Professor i juss ved UiT, ekspert på samerett.

HRHW2018-01.png