Fremtidens migrasjonssystem

Onsdag 27. februar kl. 19.15 i SALONGEN

Gratis inngang

Flyktningbølgen til Europa 2014/2015 har satt sine spor: FNs migrasjonsplattform, som ble vedtatt i desember, er et forsøk på felles tilnærming blant FN-landene til at større menneskemengder enn noensinne flytter seg over hav og landegrenser. Plattformen har skapt sterke reaksjoner flere steder, også her i Norge. Men én ting er i alle fall klart: Dagens system for migrasjon, asyl og flukt er under press, og nye løsninger må skapes. Hvordan ville vi skapt et globalt system for migrasjon dersom vi startet fra scratch, og hva er den ideelle løsningen for Norge og Europa? Er migrasjonssentre og asylmottak i Nord-Afrika egentlig en så dårlig idé som mange vil ha det til? Eller er det på tide å innse at grenser mellom nasjonalstater hører til fortiden, og danne et grenseløst, globalt samfunn?

PANEL

Maja Janmyr - professor i internasjonal migrasjonsrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Sylo Taraku - rådgiver, Tankesmien Agenda

Pål Nesse - talsmann og seniorrådgiver, Flyktninghjelpen

Torstein Ulserød - jurist og rådgiver, tankesmien Civita

Moderator: Stig Arild Pettersen- redaktør i Store norske leksikon og leder av utenrikspodkasten "Du verden!"

HRHW2018-01.png