22. juli: Samtalene som splitter oss

Tirsdag 26. februar kl. 18.30 i SALONGEN

Gratis inngang

Høsten 2018 ble det lansert flere filmer om terrorangrepene 22. juli, og flere er i vente. Argumentene «vi må aldri glemme» og «det må aldri skje igjen» brukes som begrunnelse for hvorfor 22. juli settes opp på filmlerretet. Men hjelper filmene oss med å lege sår, tørre å snakke om årsakene til hvorfor dette skjedde og forsvare oss mot fremtidig terror? Eller gir de oss en falsk trygghet om at vi har tatt et oppgjør med terroren som rammet Norge? Vi retter blikket mot det som kameralinsen ikke har fanget opp. For syv år etter, er denne samtalen fortsatt vanskelig å ha.

Grete Dyb, forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS): Om situasjonen for overlevende fra Utøya i dag og støtten fra samfunnet rundt.

Khamshajiny Gunaratnam, varaordfører i Oslo: Refleksjoner om det offentlige ordskiftet etter 22. juli,

samt snakke om prosessen med å ta Utøya tilbake etter 22. juli.

Birgitte P. Haanshuus, HL-senteret: Om ytre høyre sin aktivisme på internett og sosiale medier – fremvekst og betydning.

I samarbeid med Det norske Wergelandssenteret

HRHW2018-01.png