Å fortelle en vanskelig historie til sine barn

Tirsdag 26. februar kl. 20.00 i sal TRE

Gratis inngang

To My Children (21 min) er en kortfilm av kunstner Shwan Dler Qaradaki. Gjennom tegninger, akvareller og et brev til sine barn forteller han om flukten fra Kurdistan til Norge. Historien hans borer dypt inn i komplekse spørsmål om demokrati, religion, ytringsfrihet og medmenneskelighet.

To My Children er Qaradakis kunstneriske bidrag til kampen mot krig og terror. Som førstehåndsvitne til krigsforbrytelser ønsker han å dele sine personlige erfaringer, for å diskutere konfliktene som har vært og er i den kurdiske regionen.

Etter filmen vil han fortelle om flukten, kunstprosjektet, og om hvordan kunst kan skape offentlig diskurs ved å formidle personlige narrative om politiske og humanitære utfordringer.

I samarbeid med Mesen

HRHW2018-01.png