Premiere på CHRONOS

Frokost Film inviterer til norsk premiere på kortfilmen CHRONOS av André Chocron på Vega Scene. Filmen produsert av Frokost Film og Friend i London og er ca 25 minutter. Bli gjerne igjen etterpå og ta litt og drikke. Visningen er gratis, 74 plasser og først til mølle.

OM FILMEN
Chronos er en sci-fi thriller satt i en bar, hvor et bruddstykke av en tilsynelatende normal kveld blir gjentatt igjen og igjen, med dramatisk ulikt utfall hver gang. Vi møter de to vitenskapsmennene Nick og Tom, som har deres største vitenskapelige gjennombrudd denne kvelden. Fortalt igjennom én sammenhengende tagning blir vi tatt med rundt i lokalet hvor vi blir kjent med alle barens gjester og deres hverdagsproblemer - alt gradvis sammenvevd med Nick og Toms oppdagelse, og det dramatiske klimakset de involveres i.

Filmen er laget igjennom Nye Veier på NFI.