Jeg er Kolibri, søn. 18.nov


FORESTILLINGER

Hvordan elsker man noen som lever i en parallell virkelighet? Hvordan skal man hjelpe noen som ikke har overskudd til å ville ha hjelp? Kan psykiske lidelser kureres med vilje?

En kvinne er innlagt på en institusjon. Hver torsdag kommer mannen hun elsker med gule roser. En gang var de to forelska deigklumper på en benk, nå når han ikke inn og hun er i ferd med å få fjær.

Teksten skildrer en ulevelig tilværelse. Hennes virkelighet er i ferd med å dra henne lenger og lenger vekk fra ham, vekk fra alt det hun en gang var og mot noe livsfarlig.

Forestillingen tar for seg temaer rundt alvorlige psykiske lidelser og dere påvirkningskraft på de nære menneskelige relasjonene.

Tekst: Maria Petronella Muri Nygren
Regi: Jon Tombre
Skuespillere: Ola Magnus Gjermshus, Karoline Nysveen, Andreas Koschinski Kvisgaard og Maria Petronella Muri Nygren

Gjestespill produsert av Akershus Teater og 3. Etasje produksjoner. Prosjektet er støttet av Fritt ord og Norsk Skuespillerforbund. Teksten er utviklet gjennom prosjektet ungTEKSTakershus.