Vega UNG

På Vega skal unge få være med å skape, bidra, mene og bestemme. Høsten 2019 videreutvikler vi pilotprosjekter innen teater og film- og nå har du muligheten til å være med.

Er du over 16 år og interessert i film eller teater? Da har du muligheten til å være med i Vega Ung.

Vega Ung Teater er en gylden mulighet til å bli kjent med ny dramatikk som skrives i dag. Gjennom ukentlige samlinger og ulike kurs knyttet til teater- og skuespillerfaget vil du jobbe med å iscenesette rykende ferske teatertekster skrevet av bl.a unge dramatikere på Akershus Teater i prosjektet UNG TEKST. Den anerkjente dramatikeren Kristofer Blindheim Grønskag kommer innom for å formidle sin rike kunnskap om dramatikk og tekstforståelse, og i tillegg får du jobbe tett med husets regissør, og koreograf som elsker å eksperimentere med teater og iscenesettelse. Sammen arrangerer vi jevnlige visninger hvor vi spiller ut tekster for dramatikere og publikum i salen.

Vega Ung Film Forening (VUFF) er en filmklubb hvor du kan møte andre filminteresserte, delta på kurs med eminente filmvitere og regissører, diskutere ulike temaer knyttet til film og være med på å arrangere VUFFs  egne filmvisninger i kinosal på Vega Scene. Gjennom ukentlige samlinger får du nerdete og proff veiledning av huset programsjef og representant fra Norges Filmklubb forbund. Målet er å spre filmglede, -kunnskap og -interesse videre til andre.

Både film- og teatertilbudet er bindende og vil foregå hver torsdag (utenom skoleferier) fra kl. 16:00-18:00 på Vega Scene i Hausmannsgate 28. Oppstart er 5. september 2019. Tilbudet inkluderer gratis matservering. Vil du være med? Send en kort beskrivelse av din motivasjon til ak@vegascene.no innen 28. august 2019. NB: Begrenset antall plasser.

Vega Ung er et pilotprosjekt støttet av Sparebankstiftelsen og er derfor gratis høsten 2019